torsdag 22 februari 2018

Att cykla på vintern

kan vara ett vågspel.. Eftersom jag gör det ofta så märker man hur olika underhållet det är.. En del har perfekt kontroll över hur det skall vara, medan det på motsatta sidan en del har noll koll..
Där har man inte brytt sig om att ta bort "slasket" när det töat med den följden att när det fryser igen så blir det rena tvättbrädan där det är mycket svårt att cykla och även att promenera..
Man skulle kunna begära att på cykelbanor och trottoarer borde det vara underhållet så man slapp kana än hit och än dit.. Men det blir väl inte annorlunda denna vinter mot andra.. Kommunen går ut med allmän information där det är deras ansvar, sedan gör man inte så mycket mer.. Privata värdar har varierande underhåll på hela skalan från bra till dåligt..

Är olyckan framme.. Om man ramlar på en trottoar och slår sig på grund av att det inte är sandat kan man kräva skadestånd.. Antar att det gäller på dåligt underhållna cykelbanor..
– Man ska då vända sig till fastighetsägaren..
Om fastighetsägaren har uppdragit till till en entreprenör att sköta sandningen så blir det en uppgörelse mellan fastighetsägaren och entreprenören.. Inte säkert det blir något av anmälan, men då är det anmält i alla fall, om fler ramlar på samma ställe kan det läggas ihop..

Inga kommentarer:

Mindre drickande!

I 2018 års undersökning(Health Behaviour in School-aged Children) säger majoriteten av eleverna att de är tillfreds med sitt liv och anser s...