lördag 16 september 2017

Sköljmedel.

Har aldrig använt sköljmedel och kommer aldrig att göra det.. Inte för miljöns skull utan för att jag tycker det är en onödig kostnad..
Det skrivs rätt eller fel det får var och en bedöma..
"Använder du ofta sköljmedel för att det doftar gott och/eller du tycker att det gör kläderna mjuka? Du är inte ensam. Men faktum är att det inte alls är nödvändigt, och framför allt är det skadligt för både miljö och människa..
Det som upplevs som mjukhet är en form av plast som binder upp fukt vilket betyder att vi går omkring med fuktiga kläder. Förutom att fibrerna i kläderna förstörs så är det inte miljövänligt då kemikalierna i sköljmedel är svåra att bryta ned. Omdebatterad kemikalie förbjöds men vissa finns kvar..
I sköljmedel tillsätts dessutom ftalater – en omdebatterad kemikalie där flera har förbjudits av EU då de ansågs vara hormonstörande och kunde framkalla allergier och hudirritationer/eksem. Dock finns det andra ftalater kvar, och vad de gör med oss och naturen på lång sikt är det ingen som riktigt vet..
– Man vet inte exakt hur vardagskemikalier påverkar kroppen under längre tid som tio-femton år. Det finns tyvärr inte tillräckligt med vetenskaplig forskning kring det, berättar en professor i kemi vid Örebro universitet. Många olika kan bli en farlig cocktail tillsammans..
Professorn forskar om hur olika kemikalier påverkar kroppen samt hur de samspelar..
– Det finns kemikalier som är ofarliga i sig, men om man blandar tio "ofarliga" kemikalier kan de bli farliga tillsammans, säger hon..
Istället för sköljmedel kan du använda ättika som har den fina egenskapen att den även håller tvättmaskinen fräsch!"


Larmen är många inom många områden ibland vet man inte om man överlever!! Så det blir till att sålla, kanske detta är något att tänka på?

Inga kommentarer:

Mindre drickande!

I 2018 års undersökning(Health Behaviour in School-aged Children) säger majoriteten av eleverna att de är tillfreds med sitt liv och anser s...