lördag 15 april 2017

Antibiotikaanvändning.

Minskningen av den totala antibiotikaanvändningen i Västra Götaland fortsätter, men ökar på sjukhusen. Det visar en rapport från Strama enligt SVT..
Om detta stämmer så minskar antibiotikaanvändningen i Västra Götaland, men takten har avstannat något.. Däremot ökar förskrivningen på sjukhusen och dessutom ökar det bland de allra yngsta barnen..
Fortfarande så har Västra Götaland den lägsta antibiotikanvändningen bland storstadsområdena.. Om det är någon tröst vet jag inte.. Men inom Västra Götaland så ligger Lidköping och Grästorp "bäst" till vad gäller antibiotikaanvändningen.. Vad jag förstår måste det gälla förskrivning på recept från apoteken, om det inkluderar recept till behandling av djur vet jag inte.. Men hur det än är så är det minst försäljning i Lidköping/Grästorp..
Man skriver– Det som framförallt är oroande är den ökande resistensutvecklingen, och den går snabbare på våra sjukhus än i samhället, säger en docent och ordförande för Strama i Västra Götaland..
Resistens, mot antibiotika är ett växande folkhälsoproblem och som orsakar ökad sjuklighet och är svårt och dyrt att behandla.. Eftersom just användningen av antibiotika också är kopplad till spridningen antibiotikaresistenta bakterier måste användningen minska säger de som vet..
Målet för hela landet är att få ner antalet recept till 250/1000 invånare och år. 2012 skrevs över 400, uppemot 500 recept på vissa ställen i Västra Götaland.. Då skulle det vara i linje med Lidköping/Grästorp där man ligger på <250 per tusen invånare..
Senaste månadsrapporten för Västra Götalandsregionen fram till 1 april 2017, visar 303 recept per 1000 invånare.. Men som sagt undantag finns..
Det finns två områden som lyser klar grönt och som ligger inom marginalen och dessa ser vi här..

Inga kommentarer:

Nivån i Vänern.

Tyckte väl när jag gick efter Vänerkanten vid Framnäs att nivån såg låg ut och så läste jag att man i förebyggande syfte hade ökat utsläppst...