torsdag 16 mars 2017

Pensionen drabbar nästan alla.

Pensionen är för vissa långt borta, för andra ganska nära och för många redan framme i slutet av tunneln..
Personligen hörde jag till den generationen som inte sparade privat, behövde inte då jag ändå fick det mesta från det gamla ATP systemet.. Vilket innebar att alla som har förvärvsarbetat och betalat skatt har tjänat in tilläggspension.. Tilläggspensionen beräknas på 30 års arbete där de 15 bästa åren räknas.. Du måste även ha bott i Sverige i 40 år..
Systemet är ett rent fördelningssystem. Det innebär att de som arbetar betalar in avgifter som i sin tur betalas ut som pension till dagens pensionärer.. För min del får jag även norsk pension då jag arbetat i Norge i många år, vilket hjälper upp slutsumman en hel del trots att Sverige dubbelbeskattar mig för att jag har norsk pension också.. När jag arbetade i Norge för ett norskt bolag betalade jag bara skatt till Norge, när jag blev pensionär så gick svenska staten in och dubbelbeskattade mig, utöver den skatt jag lägger i Norge... Svensk pensionärspolitik.. På mig går det ingen nöd, såg till att bli skuldfri och då räcker ca 60% av lönen väl till.. Har också gjort mig av med bil och det var en rejäl "lönehöjning"..

Nu för tiden märker du av den hårdnande attityden från svenska politiker gentemot pensionärer..
Hela din livsinkomst avgör hur mycket du får i pension.. Drabbar arbetslösa, långtidssjukskrivna och många kvinnor..
Du kan själv placera en del av din allmänna pension från staten i form av premiepension.. Gynnar vissa missgynnar andra..
Den allmänna pensionen uppgår till cirka 40-50 procent av din slutlön.. Där behöver du ett tillskott..
För att få samma standard som vid yrkesarbete är det klokt att pensionsspara privat.. Där bryr sig inte de yngre..

Pensionen kommer från flera olika håll. Du får allmän pension från staten och tjänstepension från ditt arbete. Du kan också ha ett privat pensionssparande. Den allmänna pensionen består av flera delar:
inkomstpension, premiepension och för dig som är född mellan 1938–1953 kan tilläggspension också ingå. Premiepensionen är den del av den allmänna pensionen du själv kan påverka genom att göra ett eget fondval. Gör du inget val förvaltas dina pengar i den statliga fondportföljen AP7 Såfa..
Och har du som i mitt fall arbetat utomlands så kan du får pension från det landet.. Men var då beredd att Sverige parasiterar på den pensionen

Inga kommentarer:

Stadståget.

Undrar i princip varje år om turisttåget som utgår från Kronocampingaen och kör runt i stan genom Limtorget åter skall dammas av.. Idag kör...