fredag 31 mars 2017

Göteborg en miljon.

Göteborg med kranskommuner en miljon..
Göteborgsregionen blir en miljon invånare. Det är analytikern Peter Wardas kalkylblad på Business Region Göteborg som visar att regionen blir en miljonregion.. En viss osäkerhet finns i kalkylen meddelas det i media..
Man kan tycka att Lidköping och andra städer är som en kranskommun till Göteborg då de kan hantera alla kommuner utanför som andra klassens aktörer.. Men förhoppningsvis är vi inte med i denna folkräkning.. Det blir något för staten att bita i då de alltid har mottot "störst är bäst"..

Inga kommentarer:

Ny butik till Skara.

Både Framnäs och Änghagen kämpar med tomma lokaler.. Framnäs fick sorgebarnet f.d. EM möbler uthyrt efter lång tid till "EM" möble...