fredag 31 mars 2017

Godkänd sjukvård.

Sjukvården är ett kärt trätoämne inte minst i våra trakter där man fått för sig att vi skall leva under Skövdes skugga..
Vårt sjukhus här i stan kan jag tänka får godkänt och även våra vårdcentraler även om det finns ting att anmärka på, själv har jag Guldvingen och i det stora hela är det bra trots att det ibland blir väntetider.. Även efter det nya systemet med tidsbeställning har införts..
Om man tar vår region som helhet så ger 47 procent av invånarna i Västra Götalandsregionen sjukvården godkänt, men nästan lika många, 43 procent, är missnöjda. Det visar en ny undersökning som Sifo gjort på uppdrag av GP..
Trots stora problem på akuten vid många sjukhus och som man läser brist på vårdplatser och personal och där dåliga arbetsvillkor hotar patientsäkerheten kan vi läsa..
Ändå uppger 47 procent av befolkningen i Västra Götalandsregionen att de tycker att sjukvården fungerar mycket bra eller ganska bra, enligt GP/Sifos undersökning, som genomfördes i mitten av mars i år.. Svenskar är ett tålmodigt folk, ibland undrar man om det inte är intill dumhet.. Men alla har vi väl en gräns vad som är godtagbart vid ett sjukhusbesök..
Vi har ju i Lidköping fått en renoverad akut och en ny byggnad där operationer sker plus lite annat smått och gott.. Men ett BB lär vi aldrig få tillbaka.. Inte för att jag behöver något men våra unga och det är en service som flera de som vill flytta hit vill ha på plats.. Men som sagt en bättre anpassad akut..
Arkivbild.
Nu förväntar man sig en anstorming under tiden då Big Power Meet pågår i juli ute på Hovby och i stan.. Med erfarenheter från Västerås så vet man att det blir extra belastning på akuten inte minst beroende på fylla.. Men klarade man det i Vä'sterås varför skall man inte göra det här.. Trots jag läste att någon nämnde storleken på staden och sjukhus kontra Västerås, vilket är dumheter, man kan väl ha god kapacitet för det..

Inga kommentarer:

Meningslöst!

Man kan undra om någon finner ett nöje i att klottra på fasader det är inte ens snyggt.. Likadant när man kastar skräp runt sig där man be...