torsdag 9 mars 2017

Ännu ett fartyg på grund i Göta älv.

Ännu ett fartyg på grund i Göta älv. Är det olyckliga omständigheter att två fartyg har råkat ut för detta eller vad? Lotsarna ombord måste väl känna till dessa vatten mycket väl!! Har lågt vattenstånd med saken att göra?
Olyckan har skett på Göta kanal i höjd med Intagan..
Fartyget står mot landsidan skrivs det och har tio graders slagsida.. Denna gång har förmodligen inget vatten på grund av skada kommit in utan slagsidan beror på grundstötningen, men det får väl undersökningen utvisa..
Räddningstjänsten har varit ombord och pratat med berörda parter så orsaken kommer väl senare.. Fartyget heter Skagern och är Holländskt och var vid tillfället lastat med trävaror och var på väg mot England.. Denna gång skall visst det inte hindra övrig trafik enligt Sjöfartsverket..
Så då är det väl bara att hoppa att denna farsot inte fortsätter och att lotsarna tar sig lite mer i kragen..
Tur att inte isbrytare hade fullt upp att göra i Vänern och att det låg en massa is i Göta älv.. Här ligger isbrytaren i Lidköpings hamn, tror det var ca två år sedan..
Arkivbild.

Inga kommentarer:

Telia.

Så skall Telia "justera" priset igen då och det kan väl bara betyda uppåt.. Senast det begav sig var väl när vi alla blev med 100...