tisdag 21 februari 2017

Skarakannibalen

Den så kallade Skarakannibalen kan snart bli fri, skriver SKLT.. Hans överläkare anser att mannen, som dödade och åt av sin flickvän, är färdigbehandlad!! Han dömdes 2012 och för ett så bestialiskt mord anser man att knappt fem år räcker..
Han vill flytta till en ny lägenhet i en annan stad och i höstas ansöktes det även om en ny permission för mannen på tre dagar..
"Han har tidigare haft tredagarspermissioner som har fungerat komplikationsfritt", konstaterar chefsöverläkaren på Karsuddens sjukhus i ansökan.. Kanske man vet att man är påpassad under denna tid, det är inte bara att följa vad en överläkare säger utan det finns en rättslig aspekt också som inte bara berör gärningsmannens bästa utan rättvisa för offer och anhöriga.. Vilket en överläkare inte bryr sig om..
Förvaltningsrätten i Linköping avslog emellertid klokt nog denna ansökan. Domstolen gick på åklagarens linje, som menade att mannen fortfarande visar upp ett aggressivt och normöverskridande beteende..

Inga kommentarer:

Strömavbrott.

Var och handlade på Hjertbergs då det plötsligt blev kolsvart och då menar jag mörkt.. Dagsljuset var det man kunde se genom öppningar, det ...