tisdag 21 februari 2017

Inte bara Hamnstaden

lider av bakslag så även gör befolkningstillväxten i stan om man tolkar SCB..
Befolkningsökningen i Lidköping är väl nästan ett fiasko, långt ifrån vad man har visioner om till 2030.. Låg tillväxt i Lidköping trots att Sveriges befolkning ökade med 1.46 procent förra året.. Det är den största procentuella folkökningen i landet sedan 1861..

Kanske man inte behöver stressa på Hamnstaden och att det man kallar för bakslag för Hamnstaden är en bra fördröjning då det inte verkar vara någon speciell tillväxt..
Kanske de tilltänkta byggnationerna som pågår, som skall igång räcker.. Ett nytt reningsverk hade väl varit ofrånkomligt även om man inte heller där hade behövt ha särskilt bråttom..
För halva första 2016 låg Lidköping på minus sidan vad gäller tillväxt..Sedan blev vi i Lidköping fler, 226 personer fler under förra året och den 31 december bodde sammanlagt 39 235 personer i kommunen.. Med den takten tar det flera år innan vi är uppe i 40 000 invånare.. Satsa på att Göteborgsfamiljer vill flytta hit och pendla är ganska långsökt både vad gäller tidsmässigt och som vision..

Ökningen för Lidköping om 248 personer är mindre än förra mätningen och inte ens i närheten av målet på 45 000 år 2030, för det behövs 400 om året och för varje år mindre än det ökar antal vad som behövs varje år..
Vi slår inte ens Skara i västra Skaraborg som ökade med 268 invånare.. Götene ökade med 115 personer och Vara ökade med 126 personer..
Så beslutsfattare i Lidköping och Tillväxt Lidköping ha gärna visioner men bortom det är det bra om ni har kalkyler lite närmare verkligheten så vi inte står där med Svarte Petter.. Kanske det är så att Lidköping inte nu eller i framtiden kommer att locka mer än 2-300 personer.. Såvida inte kommunen vill ta an en jäkla massa asylsökande som ni försöker få att stanna..
Kanske det inte ens behövt varit så bråttom att riva cisternerna vid småbåtshamnen.. Men det är klar förr eller senare måste de tagits bort.. Frågan är om det blir några huskroppar här inom de närmaste decennierna.. Hela Hamnstadens kostym kan bli en fingertutt..
Arkivbild.

Inga kommentarer:

Väder eller vad?

Det är väl satans så knepigt, idag skall det nästan bli sommarvärme men i morgon om prognosen stämmer vårvärme och kanske inte ens det.. Va...