tisdag 28 februari 2017

Alla fartyg förbi.

Senaste veckan har det varit störningar för nyttotrafiken på Vänern då en båt gått på grund vid slussarna..
Det är fortfarande inte helt klarlagt vad som var orsaken till att fartyget Sternö gick på grund vid Ströms sluss i fredags..
– Men det verkar ha rört sig om någon form av störning i manövreringen. Haverikommissionen har inlett en utredning för att kunna börja samla in fakta, säger en kommunikatör på Sjöfartsverket..
Man lyckades relativt snabbt ta förbi två av de sex fartyg som strandats till följd av olyckan. Sammanlagt var det sex fartyg som fastnat.. De övriga fyra tog man förbi haveriplatsen dagen efter under söndagen..
Så nu är det bara att vänta på att "proppen" Göteborgs lågbro skall ställa till det för Vänersjöfarten..

Inga kommentarer:

Meningslöst!

Man kan undra om någon finner ett nöje i att klottra på fasader det är inte ens snyggt.. Likadant när man kastar skräp runt sig där man be...