torsdag 5 januari 2017

Trottoarskottning.

Nu är det väl inte säkert att det blir speciellt med snö i våra trakter men Lidköping kommun och Vara kommun tillhör dem i vår närhet som kräver att villaägare skottar sin trottoar(2015).. Personligen bryr jag mig inte om vilket, men om dessa regler finns skall man se till att de efterlevs, vilket inte nu är fallet hos en del..
Villaägarnas Riksförbund krävde att lagen med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning tas bort och att kommunerna får ansvaret för att snöröja på gångbanorna.. Har inte följt upp hur det är inför 2017..
Men vad jag förstått så är man undantagen för skottning om kommunen plogar upp snö på trottoaren vilket snörika år kan bli övermäktigt.. Men vilka som skall hålla rent får man träta om, kommunen och villaägarna bara det blir gjort..
Listan finns här och är inte komplett står det så det kan finnas fler kommuner i vår närhet som kräver villaägare på skottning..
Det är bara 108 av Sveriges kommuner som svarade på frågan om vilka som kräver skottning av villaägarna.. Av dem är det en majoritet, 67 stycken, som lägger över ansvaret för att snön skottas på exempelvis gångbanorna utanför husen på husägarna. Det innebär att om du som husägare inte har röjt undan snön tillräckligt kan du bli skadeståndsskyldig om någon skulle halka i snön..

Inga kommentarer:

Studenten

Tisdagen den 5 juni springer studenterna ut i friheten med allt vad det innebär både före och efter.. Bland annat Fredagen den 8 juni är det...