tisdag 3 januari 2017

Snökanon?

Nu får vi se denna gång med vädret då som det varnas för, flera gånger har vi klarat oss från det som fyllt media med varningar..
Nu skrivs det om Snökanon även kallad Vänersnö..
Snökanon, eller sjösnö, är ett väderfenomen som uppstår i kustområden vintertid och som orsakar kraftigt snöfall..
Fenomenet uppstår när en stor mängd kall luft strömmar ut över öppet vatten som fortfarande håller relativt hög temperatur. Temperaturkontrasten får stora mängder vatten att avdunsta och bilda moln som nästan omedelbart ger ifrån sig snö. Med vindens hjälp förs snöfallet vidare in över land där det förstärks..
En snökanon kan ge ifrån sig mycket stora snömängder på kort tid och orsakar nedsatt eller kraftigt nedsatt sikt som kan ge upphov till trafiksvårigheter..
Källa: Wikipedia..
Så det är bara att vänta och se, ha med i beräkningen om ni skal ut på vägarna i morgon att det kan ta betydligt längre tid.

Inga kommentarer:

Väder eller vad?

Det är väl satans så knepigt, idag skall det nästan bli sommarvärme men i morgon om prognosen stämmer vårvärme och kanske inte ens det.. Va...