lördag 21 januari 2017

Köpcentrum.

I Trollhättan-Uddevalla området står köpcentrumen som spön i backen och mer kommer det troligtvis.. Redan nu finns det Överby och Torp och i Uddevalla finns även IKEA lite vid sidan av Torp rakt över E6:an..
Nu planeras för ännu ett handelsområde i området, inte så stort men ändå.. 5 000 kvadratmeter med nya butiker. Det planerar fastighetsföretaget U-value att bygga längs med riksväg 44 mellan Uddevalla centrum och Torp..
Man säger att det kommer bli vitvaror och elektronik i ett hus.. Vilka butiker som ska husera i de andra husen är ännu oklart men enligt fastighetsägaren vill man att de ska passa väl in bland butikerna i området.. Det måste börja bli svårt nu att planera för vilken näring som skall in utan att störa varandra för mycket..
Men å andra sidan så är det marknaden som gäller och vilka som drar mest folk, vinna eller försvinna.. Har inte hört om man i Uddevalla har en lika hysterisk centrumdebatt som i Lidköping där man i värsta fall knappt inte vill ha någon handel alls i ytterområdena.. Trollhättan har/haft problem med centrum och där har frågan om t.ex. Överby kommit upp..
Vi här har inte den befolkningen som området Trollhättan-Uddevalla men inom en fyra-fem mils radie finns det väl runt 80 000 boende.. Vilket väl borde räcka till..
Men här är det antingen gnäll om träd eller så hänvisar man i princip alltid till centrum när något nytt skall upp.. Nu är väl det klart att Biltema skall etableras och det är väl tur.. För det kan dra med sig flera samt ger nya arbetstillfällen..

AB svensk byggtjänst skriver angående Biltema..
Detaljplanen var på samråd till den 17 juni 2016. Nästa steg granskning beräknas ske i januari 2017. Löper processen på enligt planerna bör den kunna antas under våren 2017. Mer information kommer i april 2017..
Planförslaget innebär att detaljhandel tillåts inom kvarteret. Detaljplanen tillåter en byggrätt på totalt 10 000 kvadratmeter bruttoarea och en byggnadshöjd på 11 meter. Byggnaden/byggnaderna är även tänkt att omfatta lager och eventuellt även café/servering. Utöver byggnaderna tillåts en skyltpylon med en höjd på ca 35 meter att uppföras inom kvartersmark..
På Kalkstenen 3 finns en befintlig transformatorstation som säkerställs i planen. Ett eventuellt framtida gång- och cykelstråk säkerställs på kvartersmarken vilket innebär att allmänheten har tillgång till området för gång- och cykeltrafik..

Byggstart är uppskattad 4:e kvartalet 2017.. Då skall även Lidens handelsträdgård vara igång när man flyttat från Stenhammar där det skall bli bostäder...

Inga kommentarer:

Shoppingälskande människor sökes.

Vi kan läsa att "Vill du vara med i Kanal 5:s stora succéprogram Ullared? Produktionsbolaget letar efter shoppingälskande människor som...