lördag 21 januari 2017

Ingen stabil övergång.

Undrar om man inte får göra en radikal förbättring av övergången lagd med cementplattor från gamla körbron till torget, för inte så länge sedan var de ordentligt sönderkörda och fick åtgärdas..
Nu är de som sagt årgärdade men kollar man så syns det att sättningar och sprickor i plattorna åter har börjat.. Om det blir värre återstår att se, men då räcker inte en vanlig lappning och lagning igen.. Då måste det till något beständigt..
Kan vara den tunga busstrafiken som inte plattorna tål för någon tung lastbilstrafik får inte åka där tror jag, inte i någon större utsträckning i alla fall.. Så antingen får man om så blir fallet stoppa busstrafiken där eller göra om så det håller..

Inga kommentarer:

Ny butik till Skara.

Både Framnäs och Änghagen kämpar med tomma lokaler.. Framnäs fick sorgebarnet f.d. EM möbler uthyrt efter lång tid till "EM" möble...