tisdag 6 december 2016

Tillväxtverket

skriver: "Många sårbara kommuner har kommunen som den största eller näst största arbetsgivaren. Ett annat offentligt område gäller drift av infrastruktur, t.ex. kraftverk eller hamnanläggningar. Sådana offentligt ägda verksamheter kan vara bolagiserade och räknas då som privata. Slutsatsen är ändå att de flesta offentligt finansierade jobben är kopplade till servicebehovet inom kommunen.."

Nu har denna publicering några år på nacken, men så mycket skall det inte ha förändrats.
I Lidköping pendlade då ca 25,7% ut för att jobba, tyvärr hittade jag inget om hur många som pendlade in..

Man fortsätter: "Om kommunen domineras av ett fåtal större arbetsplatser är sannolikt entreprenörskapet och det lokala företagsklimatet mindre väl utvecklat.
Det finns flera skäl för det. Det första är att de stora företagen har sugit upp mycket av arbetskraften. Det andra är att kommunen har kunnat förlita sig till de enskilda större företagen när det gäller sysselsättningen, och därför inte har haft samma drivkrafter att förbättra företagsklimatet.
Det kan också finnas en koppling mellan dåliga möjligheter till pendling och en hög grad av beroende. Om möjligheterna att pendla hade varit bättre kanske inte lika många hade varit intresserade av ett arbete på ortens stora företag.."


Troligtvis har Tillväxt Lidköping tagit del av denna något äldre rapport och vilka slutsatser man dragit har inte jag vetskap om..
Den i särklass största arbetsgivaren i Lidköping är kommunen enligt SCB.. Antal anställda (Nov 2015): 4275..
Hur det inverkar på vår kommun kan det bara spekuleras om, man kan också spekulera i att lokalmedia är något återhållsam med kritiken mot kommunen då man troligtvis är den största annonsören, enligt(elaka?) rykten..

Vad som däremot är fakta för tillfället är att kommunen inte har så bra företagsklimat, om det beror på att kommunen är största arbetsgivare vet jag inte heller.. Men på plats 154 för Lidköping i företagsklimat av 290 är inte godkänt..
Målet att uppnå 45 000 till 2030 då fodras andra aktörer än kommunen som arbetsgivare och att inte förlita sig på bidrag från staten för nyanlända, det fodras arbetstillfällen gärna inom privat sektor..

Inga kommentarer:

Meningslöst!

Man kan undra om någon finner ett nöje i att klottra på fasader det är inte ens snyggt.. Likadant när man kastar skräp runt sig där man be...