tisdag 27 december 2016

Nya lagen om personnamn

Så var det där med namn då, när mina barn föddes togs direkt det efternamn som modern hade då det förväntades att vi var gifta.. För mig hade det definitivt ingen betydelse vad de fick för efternamn..
Men för en del kan det vara viktigt och då skall den nya lagen bli lättare för dem t.ex. genom att man kan ta två efternamn..
Vad den nya lagen ger:
Efternamn kommer inte längre att ges automatiskt.
Föräldrar måste anmäla både för- och efternamn efter barns födelse eller adoption.
Det ska gå att ha dubbelt efternamn.
Man kan inte längre förvärva mellannamn (men man får ha kvar det man har).
Alla efternamn ska förvärvas genom ansökan.
De vanligaste efternamnen, exempelvis Nilsson, Andersson och Johansson, ska kunna förvärvas av alla fritt.
Det ska bli enklare att byta namn och det ska gå att byta namn flera gånger.
Vissa namnändringar kommer att vara avgiftsbelagda.
Skatteverket blir ensam namnmyndighet.


Nu gällande lag om personnamn har gällt i över 34 år och har kritiserats för att vara för stelbent när det kommer till namnbyten. I höstas stod det klart att reglerna kommer att ändras enligt ett förslag från regeringen. De nya reglerna kommer gälla från den 1 juli och innebär en hel del förändringar exempelvis enligt ovan...
Vill du fördjupa dig kan du kolla här.

Inga kommentarer:

Ny butik till Skara.

Både Framnäs och Änghagen kämpar med tomma lokaler.. Framnäs fick sorgebarnet f.d. EM möbler uthyrt efter lång tid till "EM" möble...