måndag 26 december 2016

Hårda vindar, inställda tåg.

Annandag jul ser ut att få kraftiga vindbyar, emot kvällen/natten lär det fläska på.. Trafikverket har redan beslutat att stänga av tågtrafiken på Kinnekullebanan under kvällen Annandagen..
Beslutet att bland andra stänga av Kinnekullebanan är väl delvis grundat på i vilket skick den befinner sig.. Är det inte klumpig service som stänger av banan är det vädret, lägg därtill sänkt hastighet på delar av banan så har man Kinnekullebanan i ett nötskal..
En sträcka som Trafikverket mer eller mindre ger blanka fan i, på sin höjd lite konstgjord andning.. Den får inte dra pengar från stambanan, det vore katastrof.. Då får kommunerna runt Kinnekullebanan bekosta upprustningen själva..

Från Göteborgshåll försvårar man för Vänertrafiken och från statligt verk i Stockholm även om huvudkontoret ligger i Borlänge försvårar man för järnvägen, åt pipsvängen med dessa som tror att enbart deras intresse är Sveriges hela intresse..
Nu kör SJ trafiken på Kinnekullebanan så länge det varar och man har börjat riva där en eventuell tågverkstad skall byggas..
Det betyder väl att i sin nåder har Trafikverket givit sitt tveksamma gillande till ännu några år.. Men elektrifiering av sträckan kan vi nog se i stjärnorna efter.. Så långt sträcker sig inte välvilligheten, såvida inte kommunerna betalar.. Så dieselloken lär gå här tillsvidare..
Arkivbild.
Vissa banor stängs av för att man fruktar att träd kan falla över ledningarna skrivs det, men har man inte röjt invid banorna så att inte träd når fram till ledningarna?

Inga kommentarer:

Mindre drickande!

I 2018 års undersökning(Health Behaviour in School-aged Children) säger majoriteten av eleverna att de är tillfreds med sitt liv och anser s...