lördag 5 november 2016

Lågbron i Göteborg en fördel för Vänern???

En professor emeritus, Marin konstruktionsteknik, Chalmers och en vd, Gothenburg Sluls Group AB skriver bland annat:
"I praktiken innebär detta att alla aktörer som från början motsatt sig den låga bron nu kan sitta lugnt i båten eftersom det är Göteborgs stads skyldighet att öppna för handelsfartyg som kräver broöppning. Ännu ”säkrare” blir det när ansvaret för att öppna bron kommer att ligga på Sjöfartsverket.. Göteborgs stad har målat in sig i ett hörn med sin låga bro. Det blir sjöfartens och älvbrukarnas behov som kommer att gå först, vilket göteborgarna kommer att få betala med köbildningar och tidsförluster."
Jösses skall det verkligen vara nödvändigt att det kommer båtar till Vänern? Och Vänerns kommuner är naturligtvis de stora vinnarna??
Ett trick från dessa att försöka kasta om korten till Vänerns fördel? Stackars Göteborgare som får det så jäkla eländigt.. Kan ni inte föreslå att Vänern torrläggs och görs om till rekreationsområde för dessa stressade storstadsbor!! Eller att man på sin höjd bara får släppa in mindre båtar som går under bron. Den bro som man självmant valt att sänka höjden på..

Inga kommentarer:

Glutenfri inte bättre.

Man blir irriterad på detta tjafs om glutenfri mat i reklamen.. En orsak är för att man kan ta bättre betalt.. Många tror att det är nytti...