fredag 11 november 2016

Krig om handel.

SKLT:
"Klädhuset M slår igen i Julahuset i Skara. Fastighetsägaren söker nu en ny aktör som kan ta över butikslokalen. Samtidigt planeras för ytterligare handel i anslutning till Julahuset på den 9 000 kvadratstora markytan som man köpte av kommunen för drygt ett år sedan."
Ja kommunerna och affärsmännen behöver hålla sig alerta om man ska vara med i loppet, speciellt Skara som ligger mellan Skövde och Lidköping.. Där Skövde redan har en utvecklad handel och Lidköping är på gång med t.ex. Biltema och vad den etableringen kan ge i form av andra etableringar..
Vilka butiker man kan locka till "Julahuset" kan man inte ännu säga, det råder ett visst motstånd mot etableringar från de stora i städer av Skaras storlek skrivs det..
Men Jula i Skara lever gott om än på viss del genom Internet, ändå måste handeln utvecklas med ett handelsindex som ligger under 100(81%)Där hundra är balans.. För Lidköpings del ökade detaljhandeln med två procent under 2015.. Dagligvaruhandeln ökade mest och sällanköpshandeln något..
Vad som är oroväckande för Lidköping är att handelsindex det index som visar hur många "utsocknes" som handlar Lidköping har minskat från 105 till 103.. Det måste betyda att Lidköping inte har något som lockar speciellt..
Det gör väl att även Lidköping inte får slappna av utan vara med i karusellen.. En bra kombination centrum handelsområdena vore önskvärt.. Där tyvärr belackare av handelsområdena utanför centrum tycks ha fått stort utrymme.. Arbetstillfällen är samma vare sig de är i centrum eller utanför vad gäller handel..
ByggarBob skall inte bara bygga bostäder i Lidköping utan även platser där folk samlas och kan slå bort lite tid samt trivas.. Görs inte det behöver man i förlängningen inte heller bygga bostäder, då inte folk flyttar in..
Arkivbild.

Inga kommentarer:

Stadståget.

Undrar i princip varje år om turisttåget som utgår från Kronocampingaen och kör runt i stan genom Limtorget åter skall dammas av.. Idag kör...