måndag 14 november 2016

Butiks tillgrepp.

Fick mig något berättat som jag hoppas inte stämmer.. Det berättades att en person hade varit inne på en livsmedelsbutik i stan och sett hur folk hade stått vid fruktdisken och ätit bananer och stoppat bröd i en påse för att gå och äta av det i butiken samt även öppnat förpackningar med mjölk och druckit ur dem..
Personen ifråga hade sagt till personal som berättade att det är inte första gången det sker utan det händer med jämna mellanrum.. Om så är fallet är det oerhört beklämmande..
Har varit många gånger i denna butik men har inte sett något och om jag gjort det hade jag utan tvekan gått fram och sagt till..
Det är med nuvarande lagstiftning inte möjligt att porta någon från att gå in i en butik som allmänheten har tillträde till. Butikspersonalen kan givetvis uppmana personen att gå därifrån, men om personen ändå går in i butiken begår han eller hon inte något brott, frågan har prövats av Högsta domstolen..
Om man står och äter utan att betala för sig antar jag det är fråga om snatteri eller stöld.. Värdegränsen för vad som i butik är att anse som snatteri höjdes till 1000 kr genom dom i Högsta domstolen 30 september 2009..
Påföljden är böter eller fängelse i högst 6 månader. Försök till snatteri är av någon anledning ej straffbart i Sverige.. Så det troliga är att om detta här ovan har hänt så händer inte så mycket butiken kan göra och man kan tydligen inte heller porta dem i detta land, det är tusan till ibland att vara butiksägare..
Troligen är förövarna väl medvetna om detta och agerar därefter.. Och de ärliga kunderna får i slutändan betala för denna typ av svinn.. Eller om man vill ta bort et n och skriva denna typ av svin..

Inga kommentarer:

Glutenfri inte bättre.

Man blir irriterad på detta tjafs om glutenfri mat i reklamen.. En orsak är för att man kan ta bättre betalt.. Många tror att det är nytti...