fredag 14 oktober 2016

Ståhjuling!

Jag läste om en udda händelse får man väl kalla det om en i Norge som står åtalad för fylla på ståhjuling och jag undrade vad tusan är ståhjuling och helt logiskt är det en Segway eller liknande där man äntligen skriver dess svenska namn..
I Norge skall nu högsta domstolen(Høyesterett) ta ställning till om det är olagligt att köra omkring på en ståhjuling i berusat tillstånd.. Den avgörande frågan är om en ståhjuling ska betraktas som ett motorfordon eller ej..
Såg några ståhjulingar i somras här i stan, men det verkar inte vara utbrett.. Det finns också något som kallas "Smartboard" som inte har ett styre att hålla sig i och det har jag sett några fler på stan.. Där får man inte vara speciellt ostadig i balansen för att stå upprätt, svårt nog helt nykter..

I Sverige och Danmark betraktas ståhjulingar och liknande fordon som cyklar när det gäller fyllekörning, antar det gäller Smartboard också då.. Alltså cykeln är ett fordon, men:
I trafikförordningens 14:e kapitel, 15:e paragrafen åläggs polisen att hindra alltför berusade cyklister från att fortsätta färden: "En polisman skall hindra fortsatt färd som sker i strid mot denna förordning eller mot någon föreskrift som har meddelats med stöd av förordningen, om den fortsatta färden medför påtaglig fara för trafiksäkerheten eller någon annan väsentlig olägenhet."
Är man inte så berusad att cyklandet är en fara för trafiksäkerheten är det i princip tillåtet att cykla efter alkoholförtäring, så länge man kan göra det på ett betryggande sätt. Detta får bedömas från fall till fall, och om en olycka skulle inträffa är definitivt berusningen en kraftigt försvårande omständighet i skuldfrågan..
Så är det om man inte ändrat på senare tid.. Alltså kan jag ta mig lite mer innanför västen om jag inte vinglar trafikfarligt för mig själv eller andra.. Polisen kan inte ta dig för 0,2 promille gränsen som för bil bara genom att stoppa dig vid normal cykelåkning.. Har nog cyklat med 0,3 promille i kroppen.... Hjälm är väl att rekommendera..

Inga kommentarer:

Studenten

Tisdagen den 5 juni springer studenterna ut i friheten med allt vad det innebär både före och efter.. Bland annat Fredagen den 8 juni är det...