onsdag 5 oktober 2016

Nya bostäder för nyanlända.

Enligt den nya bosättningslagen, som trädde i kraft den 1 mars i år, ska 5.210 nyanlända med uppehållstillstånd fördelas över kommunerna i Västra Götalands län under 2017. Lidköping skall ta emot 168.. 11 fler än Skövde har Länsstyrelsen räknat ut i "jämlikhetens" tecken..
Vilka skall man kasta ut då? Kanske smälla upp fler modulhus på annars o-betänkliga platser där man aldrig skulle bygga för den ordinarie bostadskön.. Fler gamla industrilokaler eller liknande som byggs om på områden som inte är planerade för bostäder?
För Hamnstaden kan man knappast stressa på och Lidåker tar den tid det tar.. Men sedan är frågan om hur många nyanlända som är intresserade av Lidköping.. Får man inte fullt i första omgången får man väl fortsätta tills kvoten är fylld förmodar jag..
Alla klutar skall sättas in för att hysa nyanlända, har man inte gjort det för den ordinarie bostadskön då? Det är ett arbete som förs på alla fronter säger socialchefen med bl.a. AB Bostäder.. Man får hoppas att det arbetet inte enkom är för nyanlända utan för alla som har ett starkt behov av bostad..

Inga kommentarer:

Väder eller vad?

Det är väl satans så knepigt, idag skall det nästan bli sommarvärme men i morgon om prognosen stämmer vårvärme och kanske inte ens det.. Va...