lördag 8 oktober 2016

Jokarjo varslar.

– Den nya asylpolitiken kommer att få katastrofala följder för landet, säger Bert Karlsson?? Är det inte snarare så att det blir oönskade följder för herr Karlssons plånbok?
Karlssons bolag Jokarjo som driver boenden för asylsökande har varslat 90 procent av sina anställda enligt GT..
Det måste ju vara något man måste ha tagit med i vad som skulle kunna hända.. Eller räknade man med att det för evig tid skulle komma en jämn stor ström av nykomna?
– Det handlar om ungefär 500 anställda. 40 av bolagets 44 boenden kommer att läggas ner. Det är inget jag vill, men en nödvändig konsekvens av den nya politiken där staten lämpar över ansvaret på kommunerna säger Karlsson.. Redan nu har kommunerna fått ta ett stort ansvar och det bästa för dem hade varit om det inte blivit en massiv invandring under så kort tid..
Så att det någon gång skulle bli förändring var väl inte svårt att förstå och att den förändringen även når Lidköping var väl väntat, där nu De la Gardie-park som asylboende läggs ner. Troligtvis måste väl även köket som lagar mat till anläggningarna drabbas för då behövs det ju betydligt mindre mat..
Logiskt sett så skall väl även "Fabriksbutiken" i Lidköping på Matrosgatan där det innan låg fiskverksamhet få slå igen, om köket drabbas.. Eller om man tar mat från Köttex i Götene och fortsätter.
Arkivbild.
Det är inte första gången herr Karlssons skapelse ramlar ihop som ett korthus.. Men denna gång har det väl knappt varit ett fiasko utan inbringat god förtjänst och det är heller inte säkert det är över ännu.. Likt fågel Fenix kan det uppstå..

Vilka boenden som är aktuella för att avvecklas beror på lagen om offentlig upphandling (LOU). Lagen säger att boenden som upphandlats sists i ordningen är de som ska avslutas först..

Inga kommentarer:

Ny butik till Skara.

Både Framnäs och Änghagen kämpar med tomma lokaler.. Framnäs fick sorgebarnet f.d. EM möbler uthyrt efter lång tid till "EM" möble...