fredag 14 oktober 2016

Hyresrätter på Sjölunda.

Vi kan läsa om Sjölunda och bebyggelse där.. Politikerna i samhällsbyggnadsnämnden kommer att ta ställning till ett förslag att upplåta mark i det nya kvarteret Regndroppen i Sjölunda för hyresrätter i tvåplanshus..
Hyrorna där det blir hyresrätter lär väl inte bli på den lägre skalan.. Man "uppskattar" att en trea på Lidåker skall ligga runt 10 000 kr/m, där fyrorna är på ca 98 kvm och skulle då ligga ett par tusen över treorna.. Då lär väl treorna bli runt 75-80 kvm..
Där på Lidåker bygger man ändå på höjden och skall väl komma lite undan på hyran per kvadratmeter.. Men det kommer säkert att finnas intresserade ute på Sjölunda, det är ju en egen stadsdel nu med mycket bebyggelse.. Under 2017 kommer flera områden att bli klara för bostadsbyggande i Sjölunda..
Götenehus är i startgropen därute med 26 lägenheter med bostadsrätter.. Och det trycks tydligen på i hela det området där det projekteras för ett 20 tomter som ska vara klara sommaren 2017. Dessutom pågår markanvisning för byggnation av 10 till 20 lägenheter.. Även detta kommer att vara klart till sommaren 2017..
I det som kallas etapp 3B planeras för ungefär 55 bostäder. Det blir både villatomter och grupphus. Byggstarten av detta område samordnas med Askeslätt. I Askeslätt är nu planarbetet igång. Målet är att planen ska samrådas under vintern 2016/2017. Planen innehåller totalt 200 bostäder men kommer att bebyggas etappvis.. Allt står att läsa på kommunens hemsida..

Och över alltihop svävar Hamnstaden.. Tur man har boende med relativt billigt boende och har råd med hyran.. För i nybyggda hus lär det inte bli tal om att flytta till.. Skall kolla upp gamla Skattehuset när AB Bostäder byggt om där..

Nu skall man nästa år göra en stor renovering här, kök, badrum, stambyte, så man lär fläska till med en hyreshöjning på runt 700-800 kronor/månaden, men det är ändå billigare än i många nybyggda hus.. Så får vi porttelefon också, men det sker nu..

Inga kommentarer:

Nivån i Vänern.

Tyckte väl när jag gick efter Vänerkanten vid Framnäs att nivån såg låg ut och så läste jag att man i förebyggande syfte hade ökat utsläppst...