lördag 1 oktober 2016

Billingen vindkrafts-fri.

Som väntat blir det in gen vindkraft på Billingen och det var ett riktigt beslut även om människor satsat.. Att satsa på vindkraft på Billingen, då får man förstå att det trots goda vindförhållanden finns starka hinder..
Denna gång blev inverkan på fågellivet för stark och kan tänkas även inverkan på friluftslivet..
Det är de vanliga tongångarna när ett vindprojekt går i stöpet, att "miljön är förlorare", sanningen är väl den att frånvaron av dessa vindkraftverk inte påverkar miljön ett smack, snarare tvärtom och då är heller inte tjafset om klimatförändring relevant... Bra beslut att inte anlägga en vindkraftspark på Billingen..

Inga kommentarer:

Ny butik till Skara.

Både Framnäs och Änghagen kämpar med tomma lokaler.. Framnäs fick sorgebarnet f.d. EM möbler uthyrt efter lång tid till "EM" möble...