torsdag 27 oktober 2016

Arbete på östra sidan av torget.

På östra sidan av Nya stadens torg sätter man nu upp en "fördelare" som troligtvis skall ge besked om vilken trafik som skall använda en del av vägbanan..
Man jobbar lite här och där runt torget med jämna mellanrum.. Tyvärr är ibland arbetena inte av bra kvalitet som den "övergång" av betongplattor man lagt på samma sida från torgbron till torget..
Där spricker plattorna för trafiken och flera ligger lösa så någon åtgärd måste till för att förbättra det hela.. Borde kommun vara medvetna om och med det snaraste åtgärda innan någon lös platta ställer till med något..
Här kommer det väl snart det en upplysning om vad som gäller för denna del av vägbanan, om det är för bussar/taxi och kanske för cyklande.. Vi får se..

Inga kommentarer:

Meningslöst!

Man kan undra om någon finner ett nöje i att klottra på fasader det är inte ens snyggt.. Likadant när man kastar skräp runt sig där man be...