tisdag 13 september 2016

Motgångar för Bert Karlsson.

Stackar Bert Karlsson nu får han flera bakslag.. Trots att miljö- och hälsoskyddsinspektörer vid flera kontroller hittat brister i köket på asylboendet Stora Ekeberg så har de inte åtgärdats. i nästa steg väntar förelägganden eller förbud..
Och så fick han inte sätta upp skyltar på en fasad på Klostergatan, Skara.. Han fick inget permanent bygglov. Men det struntar han i., Nu sitter schlagerskyltarna uppe..
Samma sak som att strunta i det kan han knappast göra med de brister i mathanteringen som det anmärks på, det har en helt annan kraft bakom sig den anmärkningen..
Även i Lidköping hanterar Bert Karlsson livsmedel både genom tillverkning och försäljning i butik.. Längs ut på "Matrosgatan" nästan vid Vänens kant ligger tillverkningen och butiken.. Jokarjo och Köttex hyr en cirka 1500 kvadratmeter stor lokal här.. Antar man har haft kontroller där också..

Där ska det lagas 20 000 måltider per dag till runt 40 av de asylboenden som Skarabolaget driver runt om i landet samt till externa asylboenden som Köttex redan samarbetar med. Det nya cateringköket ersätter kök som finns ute på anläggningarna idag skrevs det.. Så det är väl inte tillagningen som det anmärks på vad gäller Ekeberg utan hanteringen av mat som är nog så viktig.. Hur det sköts i Lidköpings största(?) asylanläggning på De la Gardie-park vet jag inte..

Bert Karlssons svar vid motgång är ofta att hota, nu hotas det med uppsägning av de fyra som jobbar i köket på Ekeberg.. Men det ska inte hjälpa för även om bolaget heter Jokarjo så har de regler o lagar att följa, som andra..

Inga kommentarer:

Nivån i Vänern.

Tyckte väl när jag gick efter Vänerkanten vid Framnäs att nivån såg låg ut och så läste jag att man i förebyggande syfte hade ökat utsläppst...