torsdag 15 september 2016

Godsmagasinet vid järnvägen.

Tydligen vågar man sig nu på att agera vad gäller godsmagasinet, där det skall bli någon slags "tågverkstad."
Lidköpings Näringslivsfastigheter söker efter entreprenör för rivningen av godsmagasinet vid stationsområdet i Lidköping. Den 3 oktober skall offerten vara lämnad.. Då finns chansen att det står färdigt före Hamnstaden.....
Trots varningar eller kanske motstånd är bättre påstående från Trafikverket så anser man sig tydligen ha fått de garantier som behövs.. Tja man gör väl ingen större ekonomisk förlust om det skulle barka åt pipsvängen..

Frågan är hur länge spåren på Kinnekullebanan kan vara eftersatta utan det blir totalstopp.. Hastigheten sänks till 80 km/t är det sagt, i alla fall på biten Mariestad-Lidköping och någon mer sänkning går inte, för då är det ganska meningslöst att åka tåg.

Inga kommentarer:

Ny butik till Skara.

Både Framnäs och Änghagen kämpar med tomma lokaler.. Framnäs fick sorgebarnet f.d. EM möbler uthyrt efter lång tid till "EM" möble...