torsdag 8 september 2016

Bygglov Lidåker?

Vad f**? Miljö- och byggnämnden har beslutat att bevilja ett villkorat bygglov för de planerade höghusen på Lidåkersplan.
Är inte bygglovet klart sedan länge? Nu har det ju inte så stor betydelse för överklagandets skull, men tjafset om att det redan skulle vara igång då? Hade man beviljat bygglovet tidigare då? Eller var det ett spel för galleriet och man ändå inte kunnat starta?
Ja det är inte lätt att bygga i denna stad knappast någon annanstans heller och så klagas det på brist av lägenheter. Med alla dessa "käppar i hjulet" av vilka en del käppar åstadkommes av byggherrarna själva så är det inte frågan om ett år utan många.. Kommer hamnstaden ta tjugo år från etablerad tanke till färdigställande? De som föddes då har då gått ur gymnasiet..
Men någon gång i framtiden kanske det står minst tre höghus där på åtta våningar och ca 110 lägenheter.. Varför inte lägga på ett par våningar till när det ändå byggs?
Men man måste föregått detta bygglov och ställt upp en del av arbetsbodarna ute på området för där stod de, kunde inte se något annat bygge i närheten och det är PEAB så det måste väl vara för Höghusen..

AB Bostäder - väntar på ett utslag från mark- och miljööverdomstolen. Hade man inte ett utstakat mål från den att det skulle ta max två månader? Så denna månad borde besked komma om man behagar..

Inga kommentarer:

Ny butik till Skara.

Både Framnäs och Änghagen kämpar med tomma lokaler.. Framnäs fick sorgebarnet f.d. EM möbler uthyrt efter lång tid till "EM" möble...