måndag 1 augusti 2016

Vänern i andra hand mot Mälaren.

Tydligen är det skillnad på sjöar och sjöar.. Vi har kunnat läsa om en bro som blivit skadad i Södertälje på grund av att en lastbil har kört på en bärande del..
Om man kollar vad man anser vara rätt höjd för broar så märket man snart att man gör skillnad på Vänern och Mälaren.. På grund av olyckan är det för tillfället helt stopp för fartyg med en höjd på över 26 meter som ska in i Mälaren!! 26 meter? Vilken lyx.. Göteborg vill bygga och har fått tillstånd av en skrämd domstol att bygga en bro på 10-12 meter..
Från Göteborgs stad gjorde man tydligt att ökad integration mellan Göteborgs olika delar kräver en lågbro på ca 10 –12 meter, för att gynna cyklister och kollektivtrafik. Där gav man helt fan i Vänersjöfarten... Gynna cyklister och kollektivtrafik!! Tänk om man skulle begränsa segelhöjden till Mälaren till max 13 meter, för att cyklister skulle klara och ta sig över vilket liv det blev i regionen runt Stockholm.. Men i Vänern skall det vara godkänt..
Trots att det finns en befolkning på strax under trehundratusen kring Vänern och att omkring 800 000 personer är beroende av Vänern och Göta älv för sitt dricksvatten så är det inte mycket mer än tomma ord som kommer ut av politikers och andra ansvarigas käftar.. Vi borde kunna vara ett eget län utan Göteborg..
Mobben i Stockholm och Göteborg ser till att köra över Vänern, det man kan åstadkomma är meningslösa ord och det enda flytetyg man kan tänka sig är väl följande...

Inga kommentarer:

Meningslöst!

Man kan undra om någon finner ett nöje i att klottra på fasader det är inte ens snyggt.. Likadant när man kastar skräp runt sig där man be...