fredag 26 augusti 2016

Socialen igen.

Så var det dags med rubriker för socialen i Lidköping igen och nu som förra gången har det inget med ledarskapet att göra inom förvaltningen. Därmed inte sagt att nuvarande ledning missköter sig.. Tvärtom där nuvarande socialchef har ett gott rykte..
Vi kunde 2013 läsa att chefen för förvaltningen Social & Arbetsmarknad i Lidköping slutar. Och bakom det talades det om det som ingen då tydligen vill skriva/tala om att det ligger nog i problemen med alla som slutat på "socialen" är på grund av svåra samarbetsproblem. Politiker har gått ut och slagit dövörat till inför dessa problem, och att det varit värre än vad som det skrivits om och att det slutligen ställts ett krav om avgång för damen ovan i fråga. Ta ett nytt jobb eller bli uppsagd.
Nog har det varit turbulent, men av orsaker man inte vill att allmänheten skall få reda på och på något sätt fortsätter det. Sämre löner är nu boven i dramat för att flera slutat och inte tillräckligt många sökt de lediga jobben!! – Jag upplevde att politikerna hade stor förståelse för vår situation, säger nuvarande socialchef.. Men har de lika bra förståelse för anställdas arbetssituation? Lidköping socialförvaltning har efter vad jag hört ett konstant dålig rykte i socialarbetares öron. Kanske det är lika stor bov i dramat som lönen?

När jag förra gången tog upp detta skrev jag angående avgången för dåvarande socialchef för Social & Arbetsmarknad: "I NLT mörkar man för fullt, av någon anledning: -"Det är ingenting i hennes nuvarande arbete som gjort hon sökt nytt jobb" -"Det har varit en rekryteringsprocess och varit på tapeten sedan slutet av hösten" säger f.d socialchefen..... Varför man påpekar att det ingenting i hennes nuvarande arbete som gjort hon söker nytt arbete talar väl sitt tydliga språk. Bara att hoppas att man får arbetsro nu på förvaltningen, men det har ju aldrig varit några problem där. -"Det har varit många fantastiskt roliga år" kan vi läsa. Undrar om en del f.d anställda har haft lika roligt.."

Det ryktas om att arbetare på socialen skrev till politiker och dåvarande nämndordförande som sa att han då inte förstod hur allvarligt det var, det stod väl i NLT då!! Facket var väl inne, på central nivå.. Stod även det i NLT, men det är borta nu eller?
Men det är bara min spekulation i yttrandefrihetens tecken.. Inte kan det vara några problem inom den social förvaltningen i Lidköping..

Inga kommentarer:

Nivån i Vänern.

Tyckte väl när jag gick efter Vänerkanten vid Framnäs att nivån såg låg ut och så läste jag att man i förebyggande syfte hade ökat utsläppst...