tisdag 9 augusti 2016

Påverka din kommun.

Så heter en sida hos Lidköpings kommun där du t.ex. kan lämna en synpunkt och lämna in ett medborgarförslag..
Vill du påverka besluten som fattas i Lidköpings kommun? Står det på sidan.. Chansen till det är väl liten, men kan alltid försöka.. De som tar emot åsikterna måste väl läsa innan de raderar. Det är väl så att man knappast behöver diarieföra alla förslag som kommer in..
Men en del kanske "arkiveras" i någon undangömd fil, under mappen, "kanske"..
Det finns en länk som hänvisar till "Vision och varumärke," den har jag inte vågat öppna.. Har fått tillräckligt av den vara ändå.. Visionerna ligger så långt fram att det i vissa fall är helt ointressant..
Påverka din kommun.

Inga kommentarer:

Ny butik till Skara.

Både Framnäs och Änghagen kämpar med tomma lokaler.. Framnäs fick sorgebarnet f.d. EM möbler uthyrt efter lång tid till "EM" möble...