fredag 5 augusti 2016

När Tor är i farten.

Det mullrar lite då och då när åskan går, vilket den gjort i våra trakter en del i sommar.. Någon gång har det förorsakat avbrott i de allmänna systemen som visar hur sårbart samhället är vid t.ex. elavbrott.. Kyl o frys stannar, TV och datorer slocknar och skall startas om, Lampor lägger av vilket är till förtret om det är mörkt..

Har alltid hört att bilen skall vara den säkraste platsen, men Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och SMHI påstår att så inte är fallet..
Att bilen är en perfekt Faradays bur är en myt. Om man vill ha plåt som uppfångare vill man alltid ha plåt som är tjockare än en millimeter och det är aldrig en bilplåt, men det är säkrare än under ett träd..
Det absolut bästa är att ta sig inomhus, däremot är inte en husvagn en säker plats, då det finns mycket som kan antändas..
Alla husvagnar bör ha brandvarnare menar man och då inte bara av den orsaken med åska utan av flera orsaker då brand kan inträffa..

Arkivbild.

Inga kommentarer:

Ny butik till Skara.

Både Framnäs och Änghagen kämpar med tomma lokaler.. Framnäs fick sorgebarnet f.d. EM möbler uthyrt efter lång tid till "EM" möble...