lördag 9 juli 2016

Yrkesgrupper det kommer att råda brist på.

Västra Götalandsregionen som i samarbete med Statistiska centralbyrån tagit fram en utbildnings- och arbetsmarknadsprognos som visar vilka yrkesgrupper det väntas bli brist och överskott av de närmaste tio åren..
Om Lidköping skall nå upp till sitt 45 000 mål till 2030 bör väl dessa yrkesgrupper också vara representerade..
Lärare.
Förskollärare.
Sjuksköterskor.
Undersköterskor.
Läkare.
Barnmorskor.
Arbetsterapeuter.
Biomedicinska analytiker.
Receptarier.
Tandläkare.
Tandsköterskor.
Civil- och Gymnasieingenjörer.
Byggnadsarbetare.
Datakonsulter..

Motorn i svensk ekonomi tros ha fortsatt nedgång i antalet sysselsatta, inom tillverkningsindustrin kommer det att fortgå. I huvudsak är det efterfrågan på de lågkvalificerade industrijobben som minskar, enligt prognosen.. Vilket inte är bra, Sverige behöver ha en god handelsbalans.. Ser till min tillfredsställelse att mitt gamla yrke "byggnadsarbetare" verkar ha en framtid.. En byggnadsarbetare sätter tre andra yrkesgrupper i arbete sägs det..
Sedan är väl vissa av dessa exklusiva yrken som inte fodrar några mängder av folk utan ett begränsat antal..

Inga kommentarer:

Glutenfri inte bättre.

Man blir irriterad på detta tjafs om glutenfri mat i reklamen.. En orsak är för att man kan ta bättre betalt.. Många tror att det är nytti...