tisdag 26 juli 2016

Vänersjöfarten går Lidköping förbi??

Trafikverket eller staten borde väl inte ge vår kommun och alla dess boende, privata som politiker, näringsidkare några skönare vibbar.. De har konstant givit fan i vår byggd och endast på nåder gjort pliktskyldiga investeringar.. Nu senast är det järnvägen, där med cirkus tågverkstad.. Men det kommer mer mörka moln denna gång på sjöfarts-himlen..

Trafikverket håller på att ta fram en nationell plan för kommande satsningar på infrastruktur. Som ska gälla fram till år 2029. Dagens slussar behöver bytas ut senast 2030, enligt Trafikverket.. Så långt allt väl..
Är det någon som trodde att detta skulle gynna Lidköping? Ok, i viss mån men Trafikverket vill inte ge Lidköping så mycket från brödfatet..
Enligt utredningen måste även hamnverksamheten effektiviseras och sjögodsverksamheten i Karlstad och Kristinehamn bör också koncentreras till en hamn. Här föreslås Kristinehamn med sin närhet till Örebro.. Ser ni tendensen när staten är inblandad, störst är ALLTID bäst.. Skall Örebro avgöra inriktningen för Vänersjöfarten?
Det finns även kritik mot Vänerhamn där ägarstyrningen bör bli tydligare. Styrelsen för Vänerhamn bör ta fram och förankra en affärsplan för fördubblad godsvolym och ta fram konkreta verksamhetsmål.. Skall Vänerhamn gå med på en styrning mot Värmland? Är det den ägarstyrningen som skall bli tydligare? Och Lidköping, Vänersborg, Trollhättan samt Hällekis spela en underordnad roll? Bästa vore väl om det bildades ett bolag med dessa i södra Vänern..

Tja, inget är väl klart än på lång tid, men vi kan se Trafikverkets intentioner.. En sak är bra, vi här har inte staten något att tacka för, inte heller Trafikverket..
Vi har ju visserligen Kustbevakningen och vid svåra isförhållanden dyker isbrytaren upp även här i Lidköping..

Inga kommentarer:

Meningslöst!

Man kan undra om någon finner ett nöje i att klottra på fasader det är inte ens snyggt.. Likadant när man kastar skräp runt sig där man be...