onsdag 6 juli 2016

Permanenta modulhus!

Modulhus för asylsökande är på gång i Lidköping det har väl ingen undgått att läsa om.. Men det är inte bara att kalla det för modulhus och sedan ställa upp dem.. Det fick Göteborgs stad erfara..
GP:
"Mark och miljööverdomstolen i Svea hovrätt avslog i förra veckan en överklagan från Göteborgs kommun om tillfälliga bygglov för modulboenden för studenter. Domstolen menade att lagen om tillfälliga bostäder inte var möjlig att åberopa då det uppenbart handlade om byggnader som var tänkta att stå under längre tid. Markarbetet var så omfattande att projektet annars inte skulle bli ekonomiskt rimligt. Dessutom hade kommunen kanske redan röjt sina intentioner då man i arrendeavtalet förband sig till att inte säga upp bostäderna förrän utgången av år 2035.."
Nu sitter väl inte Lidköpings kommun i samma knipa men man förstår ändå hur mycket krångligare det är att bygga för människor som skall ha en bostad permanent.. I Lidköping var det inga problem att inhysa boende i företagshotell eller i hus där det bara ligger företag och aldrig hyst boende innan.

Inga kommentarer:

Ny butil till Änghagen!!

Enligt NLT så kan en butik vara på gång till Änghagens handelscentrum där två lokaler vägg i vägg står tomma, sportbutiken Sportia och Sova ...