måndag 18 juli 2016

Modulshussbyggen gör halt.

Idag läser vi på SR:
"De modulhus som Migrationsverket planerat att bygga, tillsammans med kommuner runt om i landet, för att lösa bostadsbristen bland asylsökande, läggs på is. Det kan innebära ekonomiska förluster för kommuner som ligger långt framme med byggplanerna."
Nu har jag inte en aning om hur/om detta överhuvudtaget drabbar Lidköping.. Eller vilket koncept man har om Migrationsverket ens är inblandat i dessa hus..
Ursprungligen förde Migrationsverket samtal med ett 70-tal kommuner om att bygga modulhus, som ett sätt att lösa bostadsbristen för de asylsökande. Till sist kom man överens med en handfull av dem gå vidare och konkretisera planerna. Men för ett par dagar sedan kom ett brev till dessa kommuner. Där förklarade Migrationsverket att man "pausar planerna". Enligt SR..
På Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, känner man inte till att Migrationsverket backat från planerna på att bygga modulhus för asylsökande.. Och som skrivits inte heller om Lidköping drabbats, men det borde väl snart komma ut i så fall.. AB Bostäder har begärt bygglov för fyra flerbostadshus med sammanlagt 50 modullägenheter i kvarteret Tömmen
Där det är aktuellt med modulhus är strax väster om brandstation mot Mc Donalds till där föräldrar vill ha en gymnastiksal men där vissa politiker sagt att det är inte planerat.. Kanske de ändå får ge med sig politikerna.

Inga kommentarer:

Stadståget.

Undrar i princip varje år om turisttåget som utgår från Kronocampingaen och kör runt i stan genom Limtorget åter skall dammas av.. Idag kör...