fredag 22 juli 2016

Badvattnet.

Nu har värmen kommit tillbaka så länge det varar och många vill väl ta ett dopp. För det mesta är det inget större bekymmer med badvattnet.. Men det finns några som har sämre kvalité.. Ett av dem finns i Lidköping när detta skrivs.. Vänern, Framnäs strandbad ‒ Dålig kvalitet.. Men ingen varning om att det skulle vara hälsovådligt där.. Ingen bra reklam för Kronocampingen kan tänkas även om de inget kan göra.. Kanske man skulle öppna en en entré från campinghållet till bassängerna.. Sandbäcken är inte klassificerad..
Nästa gång ett prov tas kan klassificeringen vara godkänd..
Här finns resultaten från Lidköping kommuns vattenprover..
Här finns resultaten från Svenska badplatser..

Inga kommentarer:

Ny butik till Skara.

Både Framnäs och Änghagen kämpar med tomma lokaler.. Framnäs fick sorgebarnet f.d. EM möbler uthyrt efter lång tid till "EM" möble...