torsdag 2 juni 2016

Vägprojekt!

Med en mittseparerad väg skulle restiden minska mellan Lidköping och Skövde skrivs det..
Förutsättningarna är goda för att skapa 2+1-väg mellan Lidköping och Skara.. Att det skulle ske under vi lite äldres livstid är inte troligt..
Nu "offrar" sig staten och bygger en väg utanför Filsbäck till Källby och det var minst femtio år sedan ett större vägprojekt genomfördes i vår kommun(Skaravägen) och att man skulle från staten nedlåta sig till ännu ett större bygge i våra trakter är emot deras principer att det största går ALLTID först..
Flera politiker i Skaraborg tycker att sträckan Lidköping-Skövde bör prioriteras men den finns inte med i planeringen för regionala infrastruktursatsningar fram till 2025.
— Som ambition bör vi absolut ha en bättre väg mellan Lidköping och Skövde, de två stora arbetsmarknadsregionerna, säger Fredrik Nordström Skara. Gott nog med ambitioner.. Lidköpings politiker har också ambitioner när de bygger tåghallen då de tror på Kinnekullebanans framtid.. Vi får väl hoppas att de har rätt, någon gång skall väl staten sluta att utarma vår kommun..

Så läste jag att Lidköping givit upp kampen mot lågbron i Göteborg! Är det ett genomgående drag hos Lidköpingspolitiker, att inte kämpa för sin sak.. Vem vill samarbeta med politikerna i Lidköping då?
— VI måste diskutera framtida trafiklösningar så att det här blir hanterbart. Det gäller inte bara handelssjöfarten, säger Kjell Hedvall.. Och vilket förhandlingsläge har ni när ni blottar strupen vid skarpt läge?

Inga kommentarer:

Ny butik till Skara.

Både Framnäs och Änghagen kämpar med tomma lokaler.. Framnäs fick sorgebarnet f.d. EM möbler uthyrt efter lång tid till "EM" möble...