måndag 23 maj 2016

Tågverkstaden.

Så har det tydligen avancerat en bit.. Lidköpings Näringslivsfastigheter AB upphandlar Totalentreprenad av etablering av tågdepå. Sista anbudsdag är 30-maj-2016.. Det har varit lite turer runt detta som med mycket annat som skall byggas i denna stad..
Trafikverket avrådde Västtrafik förra året från att ge sig in i projektet. Nu hävdar Trafikverket att de inte menade så, sade oppositionsrådet Bertil Jonsson (M).. Hur oppositionsrådet vet det? Tja han vet väl bara.. Han kan väl inte sitta och humma? Hedvall skall nu bara knyta ihop säcken (förhoppningsvis inte grisen i densamma) och sedan rullar det igång..
Och tydligen har nu hjulen sats i rörelse.. Vilket väl i rimlighetens namn borde betyda att Järnvägen är räddad för Lidköping? För man som sagt köper väl inte den där grisen i säcken..
Då kan vi "kanske" om en inte alltför lång framtid se aktiviteter här.. Kanske innan 2020.

Arkivbild.

Inga kommentarer:

Ny butik till Skara.

Både Framnäs och Änghagen kämpar med tomma lokaler.. Framnäs fick sorgebarnet f.d. EM möbler uthyrt efter lång tid till "EM" möble...