lördag 2 april 2016

Utbyggnad av E20.

Kommunernas medfinansiering för att bygga ut E20 kan komma att prövas i Högsta förvaltningsdomstolen. En förvaltningsrätt ansåg bidraget olagligt, medan en annan sa okej så det finns lite motstridiga viljor..
Samtliga kommuner i Skaraborg sa för ett par år sedan ja till att vara med och betala för att E20 genom Västra Götaland ska byggas ut till motorvägsstandard på en del sträckor och 2+2 väg på en del.
En person i Hjo har ansett att beslutet är felaktigt eftersom det inte innebär några väsentliga förbättringar utifrån Trafikverkets ursprungliga förslag; det blev helt enkelt ingen riktig motorväg.

Lidköpings kommun godkände ett avtal vilket gör att kommunen bidrar med ca 81 miljoner till utbyggnad av E20 genom Skaraborg. Våra dyra bilskattepengar räcker inte till..
Andra Skaraborgskommuner har motsvarande avtal som bygger på antal invånare. Den totala kostnaden har man beräknat till runt 4 miljarder där huvuddelen faller på staten och regionen. Men Skaraborgs kommuner skall ge runt en halv miljard.

Förvaltningsrätten i Jönköping fick pröva ärendet. Rätten som ansåg att tre eller fyra körfält inte spelar någon roll. Den nya trafiklösningen är ändå en förbättring.

Men det var inte självklart.. Ett liknande ärende prövades av Förvaltningsrätten i Örebro som ansåg att kommunal medfinansiering var olaglig eftersom åtgärderna inte görs inom Örebro kommun eller angränsande kommunen trots att E20 går rakt igenom staden..
"Samma sak gäller för Hjo kommun, inte någon av åtgärderna utförs i Hjo eller angränsande kommuner" ansåg överklagande till Kammarrätten i Jönköping. Kammarrätten valde att inte ta upp frågan och nu har personen vänt sig till Högsta förvaltningsdomstolen och ber om prövningstillstånd..
Där ligger det nu alltså och Lidköping kan spara 81 miljoner på ett bräde där.. Man tar väl sig fram på den vägen som är nu, om det tar en halvtimma längre vad gör det.. Det som talar emot är alla olyckor som hänt på delar av E 20 men det måste väl kunna byggas bort till en betydligt lägre kostnad.. Något skall vi väl få för dyra bilskattepengar..

Inga kommentarer:

Stadståget.

Undrar i princip varje år om turisttåget som utgår från Kronocampingaen och kör runt i stan genom Limtorget åter skall dammas av.. Idag kör...