lördag 23 april 2016

Sänkta fartgränser igen.

När t.ex. Trafikverket inte har pengar eller vill satsa på en region då har man stående ursäkter för att genomföra dett billigaste alternativet.. Gäller såvä landsväg som järnväg..
Och den mallen man då tar fram lyder ALLTID som så: — Det gäller att sätta framkomligheten i relation till trafiksäkerheten. Vi sparar människoliv.... Trafikverkets talesman, slår aldrig fel...
Så om utvecklingen fortsätter så är vi snart tillbaka till droskorna tidevarv dragna av levande hästkrafter som går på foder.. Kanske idealet för en miljömuppe men förödande för kommunikationen..
Så här kommer de nya begränsningarna bli.

Inga kommentarer:

Ny butik till Skara.

Både Framnäs och Änghagen kämpar med tomma lokaler.. Framnäs fick sorgebarnet f.d. EM möbler uthyrt efter lång tid till "EM" möble...