måndag 4 april 2016

Hamnstad kontra befolkningsökning..

Kan bara inte låta bli när vår "älskade" Hamnstad kommer på tal..
Vi kan idag läsa om vilka stora kostnader en Hamnstad vill ge, frågan är om det är värt det?
Har det inte gått lite prestige bland politiker över det hela? Varje stad med vatten skall ha en Hamnstad!! Visst kan man hänföra det till en stads utveckling och det är ju positivt.. Men frågan är om Lidköping kommer att ha en förväntad befolkningsökning som motiverar denna stadsdel.. Kanske räcker med första etappen..
Ser man på SCB:s statistik för Lidköping från 2000 till 2015 ser man att 2000 hade vi 36 802 inneboende och 2015 var det väl 39 009(ökning på 2207).. Det skulle på 15 år göra en ökning mindre än 150 per år.. Räknar vi fram och säger att kommunen förmår dubbla det antalet inflyttade av någon anledning så ser vi att om ca 15 år om vi adderar till dagens befolkning skulle få 4 500 mer.. Lägg det till 39 000 så blir det 43 509.. Alltså en bit från 45 000 och långt ifrån VD på Tillväxt Lidköpings vision om ca 47 000..

Reningsverket kommer att behövas förnyas, men behöver det förnyas för en halv miljard? Nytt VA system istället för det gamla gällande rören i marken kommer vara ett ständigt arbete i många år vare sig vi får ett nytt reningsverk eller inte.
Är inte emot utveckling men frågan är om man tänkt efter riktigt och inte bara gått på prestige. Vi kan läsa om kalkyler idag i NLT men det är som sagt en kalkyl, ibland håller de ibland inte.. Har jobbat så länge i branschen med både privata och kommunala projekt för att veta att överraskningar kostar och dess större ett projekt är dess större är risken..
Denna skylt är nedtagen men det symboliserar inte projektet, det tillsammans med kostnaden accelererar om än inte i snabb takt så i alla fall framåt/uppåt..

Arkivbild.
Befolkningsökning SCB. Sveriges kommuner 1950-2005

Uppdaterat 2016-04-06..
43 731 personer bor i Lidköpings kommun år 2030 enligt den senaste befolkningsprognosen skriver NLT... Då var jag inte så långt ifrån på 43 509... Men då fodras det runt 300 inflyttade varje år och då måste det BYGGAS...
Lidköpings invånarantal ökade med 248 personer under 2015.. Det räcker inte..

Inga kommentarer:

Nivån i Vänern.

Tyckte väl när jag gick efter Vänerkanten vid Framnäs att nivån såg låg ut och så läste jag att man i förebyggande syfte hade ökat utsläppst...