fredag 15 april 2016

Gripenplan blir kvar i verkstaden.

En konflikt mellan cheferna som driver de militära flygverkstäderna och flygsäkerhetsinspektionen innebär att många plan kan bli ståendes på verkstäderna. Det gäller bland andra även för Såtenäs, har mekaniker tagit in plan för underhåll eller något så får de inte lämnas ut!!
– Du får alltså inte lämna ut flygplanen från verkstäderna till produktion, säger en flygsäkerhetsinspektör..
Anledningen är att chefen för flygverkstäderna i höstas slog larm till Flygsäkerhetsinspektionen, försvarets kontrollorgan. Han kunde inte utföra sitt jobb menade han och inspektionen höll med.
– Vi har sett att det här inte har varit helt klart internt mellan ledningen på Försvarets Materialverk, FMV, och chefen för Flygsäkerhetsinspektionen och där vill vi se att det är glasklart. Bollen ligger helt hos FMV, säger inspektören..
Bara Sverige svenska krusbär har.... Och detta rimmar väl bra med vilken kondition hela vårt försvar är i..

Inga kommentarer:

Ny butik till Skara.

Både Framnäs och Änghagen kämpar med tomma lokaler.. Framnäs fick sorgebarnet f.d. EM möbler uthyrt efter lång tid till "EM" möble...