fredag 10 januari 2014

Strandskyddet.

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, har sagt nej till förslaget att göra det enklare att införa lättnader i strandskyddet vid mindre sjöar och vattendrag.
- Vi menar att det i dag saknas underlag för att kunna bedöma konsekvenserna av en sådan ändring skriver man. Vi vill också se en djupare analys av hur det skulle påverka allemansrätten samt växt- och djurlivet i dessa områden, enligt utredare på enheten för biologisk mångfald.
Det är ett känsligt ämne det där, vilket säkert många har synpunkter på. Även om inte sjöarna är stora som Vänern så värnar folk om naturen, speciellt om det ligger en sjö där också. Där vill nog de flesta nog inte se sjö-nära bebyggelse utanför ett stadsplanerat område eller liknande.. Mindre sjöar är också mer utsatta för påverkan.
Vid Läckö slott och Ekens skärgård lär man knappast behöva bekymra sig för någon strandnära bebyggelse. Visserligen byggdes "Victoriahuset" nyligen, men det hör väl förhoppningsvis till undantagen.

Inga kommentarer:

Telia.

Så skall Telia "justera" priset igen då och det kan väl bara betyda uppåt.. Senast det begav sig var väl när vi alla blev med 100...