torsdag 2 januari 2014

Då är vi inne på 2014.

Och för Lidköpings del knallar det väl på i stilla lunk, med diverse överraskningar. Tugget om stadskärnan och köpcentrum lär väl fortgå. Kanske sticker frågan om "öppna broar" fram ansiktet igen. Vem vet kanske debatten Råda ås får förnyad luft. Den nya bron i Göteborg som fördröjer Vänersjöfarten. Idrottsanläggningar mm..

Vad vi vet är att inget bygge lär börja i hamnstaden i alla fall 2014. Man måste väl få klarhet i "reningsverk" frågan och påbörja det bygget innan inflyttning till Hamnstaden.. Men det hela har några år på nacken. I Översiktsplanen 2003 pekas Västra Hamnen ut som ett av utvecklingsområdena i centrala Lidköping. Och har väl så smått innan det varit påtänkt. Sedan mal byråkratins kvarnar 2004,2005,2006,2007,2008,2009,2010,2011,2012,2013,2014 är det fortfarande på pappret. Cisterner har visserligen rivits och planering för att flytta industri har också pågått. Länsstyrelsen har varit bångstyriga..
Men ingen grävning för husbyggen har börjat ännu... 2015, detaljplanen ska antas. Därefter blir det byggstart. Och man beräknar att år 2017 flyttar de första in, då ca 330 lägenheter skall stå klara är det tänkt. Vad som blir därutöver bestämmer väl marknaden.. Från fortsatt byggande till på stället marsch..
14 år från tanke till inflyttning kommer det minst ha tagit, de enda som inte får särskild tid på sig är de som skall uppföra husen.

Vad händer mer då? Tja jag vet inte, men, något med cirkus polishuset kanske? Biltema?? 44:an ska dras förbi Filsbäck? En långbänk som kandiderar i världsklass. Orionhuset står snart nästan halva ytan tom, när Elon flyttar till Framnäs, inte bra för centrum, händer något där under 2014? Nytt badhus, nej. Ny scen, nej. Elektrifiering av järnvägen till Håkantorp? Så har vi ett val också, kan det förändra något? Lär nog bli tillfälle att återkomma.
Nog lär platsen där cisternerna stod gapa tomma länge ännu, innan hus börjar skönjas. Runt en så där fyra år till. Dessa cisterner är nu borta förutom två man sparat av någon anledning.

Inga kommentarer:

Telia.

Så skall Telia "justera" priset igen då och det kan väl bara betyda uppåt.. Senast det begav sig var väl när vi alla blev med 100...