måndag 16 december 2013

Sorgebarnet Skaraborg.

Undra vad som kommer att återstå av vår infrastruktur till många kommuner runt Vänern i framtiden. Först verkar det som om inte Göteborg, -staten(?) bryr sig ett dyft om Vänersjöfarten när man bygger en ny bro.. Och järnvägen i alla fall i våra trakter tycks man inte ha förbättrat något nämnvärt sedan ånglokens tid, inte om man ser på med vilken hastighet tågen får gå.
Trafikverket sänker hastigheten på Kinnekullebanan omgående. Orsaken till hastighetssänkningen är att Trafikverket beslutat sig för att tidigarelägga åtgärder på flera hårt slitna järnvägar i Västsverige, vilket i och för sig är bra. Men sedan då?.
Hastigheten på Kinnekullebanan, mellan Håkantorp och Gårdsjö, sänks till 40 eller 70 km/t där det idag är tillåtet med 100 km/t.
Har läst att man i denna stad talat sig varm för en elektrifiering av banan, i första hand Lidköping-Håkantorp tror jag det var. Men att det skulle ingå i Trafikverkets planer verkar varit skrivit i stjärnorna i en annan galax.
Lidköping-Håkantorp är den äldsta delen av det som idag utgör Kinnekullebanan, undrar hur mycket pengar som lagts ner på den biten under åren. Om jag inte läst fel så skulle denna sträcka öppnats år 1877.

Västra Götalands regionen konstaterar kallt i PM6 Infrastrukturåtgärder:
-"Kinnekullebanan går mellan Gårdsjö och Håkantorp. Den är oelektrifierad, saknar fjärrblockering och består av skarvspår av låg kvalitet. Linjeföringen är på vissa delar relativt bra. Dagens hastighet varierar mellan 80-100 km/h, med lokala nedsättningar till 40 km/h.
För att möjliggöra nya trafikupplägg mellan Kinnekullebanan och Tvåstad krävs ett triangelspår i Håkantorp. Om dessa tåg ska fortsätta från Tvåstad till Göteborg bör de av kapacitets- och restidsskäl hålla en högre hastighetsstandard än dagens dieseltåg.
Kapaciteten på Norge- Vänerbanan kommer att vara fullt utnyttjad vilket kräver att tåglinjen till Kinnekullebanan knyts samman med linjen Göteborg-Vänersborg. Därför förutsätter målbilden att Kinnekullebananan i ett första steg elektrifieras mellan Håkantorp och Lidköping och som en slutlösning hela vägen till Gårdsjö.
En mötesstation för persontåg i Järpås är en förutsättning för att ett nytt trafikupplägg via triangelspåret ska kunna hålla en godtagbar frekvens och kvalitet."...
Ord är ord och handling är handling, sällan möts de två.


Man kan inte göra annat än att undra vad man har i kappsäcken åt oss här i "oböggda", kanske har Trafikverket något renoveringsobjekt stående de kan använda på järnvägen från och till Lidköping.

Sedan kan man ju från Göteborg kräva att vi anpassar vår sjöfart för deras bro så stackars cyklister och gående i Göteborg kan använda bron.

Inga kommentarer:

Telia.

Så skall Telia "justera" priset igen då och det kan väl bara betyda uppåt.. Senast det begav sig var väl när vi alla blev med 100...