onsdag 18 december 2013

Att ta sig en drink på krogen..

Går ni på "lokal" och vill ha något innanför västen och undrar varför i tusan det är så dyrt? Ett svar är naturligtvis alkoholbeskattningen där man från staten i någon typ av "uppfostringssyfte" agerar förmyndare å svenska folkets vägnar. Bara att ta sig en stor stark på krog är dyrt.

Här i stan finns det restauranger och caféer nästan staplade på varandra.. Skall man servera alkohol så är det bra om du är lika kunnig som en raketforskare. Här är några som sökt serveringstillstånd. och vet vilka regler som gäller, hoppas jag..
Olika kommuner har säkert olika bestämmelser, kanske beroende av politisk sammansättning eller av annan orsak.
Du måste först uppfylla kriterier som t.ex. ändamålsenlig lokal, utbildad personal, bekämpning av andra droger än alkohol och en MILJARD andra bestämmelser
Vad som läggs till utöver statens "fostrande alkoholskatt när vi skall avnjuta en drink är också kommuners avgifter som kan skilja sig mycket mellan kommunerna. Vad Gäller Lidköping ligger man väl i mittenskiktet vad gäller avgifter eller i alla fal där omkring.
För att få permanent serveringstillstånd till allmänheten eller till slutet sällskap i Lidköping gäller:
Handläggningen omfattar sökandens alla serveringsytor. 7 800 kr. Handläggningstid 3 månader.
Sedan finns en uppsjö av priser t.ex. beroende på öppettider, omsättning o.s.v.
Serveringstillstånd krävs för servering av starköl, vin, starksprit och andra jästa drycker.
Men serveringstillstånd krävs inte för servering som anordnas:
1 utan vinstintresse.
2 i andra lokaler än där det bedrivs yrkesmässig försäljning av alkoholdrycker eller lättdrycker.
3 vid ett enstaka tillfälle för vissa i förväg bestämda personer, och
4 utan annan kostnad för deltagarna än kostnaden för inköp av dryckerna.
Det stoppar inte där. Tillsynsavgift för första året är 1 460 kr Tillsynsavgift följande år 1 260 kr. Återbesök extra tillsyndebiteras särskilt utifrån timkostnad. 500 kr/timme.
Har säkert missat en massa men det ger en hum om hur otroligt påpassad du är när du skall ta dig "en lille en". Och i viss mån varför priset här i Sverige är bland de högsta i världen, man skall utanpå detta också ha förtjänst på näringen.
Jämnför man med krogpriser ter sig systembolagets priser nästa billiga. Men å andra sidan en flaska "Tallisker" för 409 kr är inte billigt på systembolaget....!!

De utökade tydliga riktlinjer som krögarna kräver är nödvändiga för att få ordning på en myndighetsverksamhet som i många fall förefaller just godtycklig. Ett visst kommunalt beslutsutrymme behövs otvivelaktigt, men det är i dag för stort och skapar som nämnts osäkerhet också rent juridiskt skriver man..

Inga kommentarer:

Telia.

Så skall Telia "justera" priset igen då och det kan väl bara betyda uppåt.. Senast det begav sig var väl när vi alla blev med 100...